Descripció:
Assessoria empresarial i de persones que ajudarà a complir amb totes les seves obligacions fiscals, comptables i laborals amb un tracte directe i personalitzat. També oferim serveis dels àmbits legal, jurídic, mercantil, prevenció de riscs i corredoria d’assegurances. Entre ells destaquen la auditoria, l’anàlisi de la viabilitat del seu negoci i la creació d’empreses, entre d’altres.

Accepta Croat com a mitjà de pagament:
Sí, inclòs abans que tingui valor monetari oficial.

Productes o serveis que es poden comprar amb Croat:
La nostra empresa pot oferir la gestió comptable, fiscal i laboral del seu negoci, que inclou la presentació dels comptes anuals i tots els llibres oficials, així com la presentació de tots els models de l’administració tributaria. També podem oferir-li l’anàlisi de la seva empresa mitjançant l’anàlisi d’estats financers. Oferim gestió Online. La factura serà en Euros amb tots els impostos liquidats, un percentatge es cobrarà en Croats.

Què ha de fer el client per comprar en aquest comerç amb Croat?
A la oficina es podrà pagar amb Croats i, si volen un servei online, hauran d’enviar un mail a [email protected] perquè els hi realitzem un pressupost, i d’aquí cobrar un 10% en CROATS.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Fra Andreu Capella nº7, La Seu d’Urgell.
Web: http://www.estany.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/estanypeguera
Telèfon: +34 973 353 555
Email: [email protected]