Descripció:
Impressió offset, digital, gran format, vinils.
Proveïdors de material d’oficina.

Accepta Croat com a mitjà de pagament:
Sí, inclòs abans que tingui valor monetari oficial.

Productes o serveis que es poden comprar amb Croat:
Revistes, flyers, carpetes, targetes comercials, mantells per a hosteleria, albarans, talonaris, vinils, adhesius, material d’oficina per a empreses etc.

Estem interessats en ser empresa oficial productora de vinils i material imprès de Croat, fent adhesius per identificar els comerços en els que es pot pagar amb Croat i també altre material publicitari. Preguem que els comerços adherits a Croat ens contactin.

Què ha de fer el client per comprar en aquest comerç amb Croat?
Trucar per telèfon o escriure un email.

Dades de contacte:
Instagram: @goprinters
Email: [email protected]
Telèfon: +34 973 350 146