Descripció:
Empresa compromesa amb la cura del medi ambient, dedicada a l’energia solar fotovoltaica, energia renovable no convencional (ERNC), neta i sostenible. Experts en el desenvolupament de projectes d’energia renovable. Alhora, que l’empresa és explotadora d’una planta solar de generació fotovoltaica de 100 KW.

Accepta Croat com a mitjà de pagament:
Si, inclòs abans que tingui valor monetari oficial. Aplicant la paritat 1 Croat= 0,5€

Productes o serveis que es poden comprar amb Croat:
Redacció de projectes d’energies renovables. Aplicable a tots els serveis d’enginyeria i assessorament especialitzat. Respectant els mínims (10%) i màxims (25%) establerts per l’’empresa en funció de cada projecte.

Què ha de fer el client per comprar en aquest comerç amb Croat?
Contactar per mail: [email protected]
Web: en fase de creació i encara no disponible.

Dades de contacte:
Adreça: Planta fotovoltaica “Els Quadrons” S.A. Aribau 168, 1º1ª · 08036 Barcelona
E-mail: [email protected]