Un anàlisi dur i crític de la realitat del món financer en el que vivim… (en castellà)