GD&A Brokers Inversiones

Descripció:
Primer portal privat d’immobles d’inversió.
Serveis:
-Gestió de revaloració actiu immobiliari
-Informes de risc i viabilitat d’inversió
-Informes de valoració patrimonial
-Pla estratègic d’inversió personalitzada
Accepta Croat com a mitjà de pagament:
Sí, inclòs abans que tingui valor monetari oficial. Aplicant la paritat 1 Croat = 0,5 €
Productes o serveis que es poden comprar amb Croat:
25% de tots els honoraris a cobrar en Croat.
Què ha de fer el client per comprar en aquest comerç amb Croat?
Contactar directament per email, telèfon o presencialment.
Dades de contacte:
Web: http://inmueblesinversion.com
Tel.: +34 93 252 31 42
E-mail: [email protected]